Knygos, 2017 m.

2017 m.

Knyga skirta Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto konsultantui, profesoriui, fizinių mokslų habilituotam daktarui Valentinui Baltrūnui. Ją sudaro dvi dalys. Pirmojoje – surinkti kolegų straipsniai apie jo mokslinę, pedagoginę, visuomeninę veiklą, prisiminimai apie kartu atliktus darbus, rašytus straipsnius, ekspedicijas. Antrojoje dalyje – Valentino Baltrūno bibliografijos rodyklė, kurioje pateiktas jo parašytų knygų ir vadovėlių, mokslinių ir populiarių straipsnių, vykdytų projektų sąrašas. Knyga atspindi platų V. Baltrūno interesų lauką. Mokslininkas tiria jauniausiojo geologinio periodo – kvartero – stratigrafiją, storymės sandarą, paleogeografiją, geochronologiją. Jis domisi pleistoceno ledynmečių ir tarpledynmečių nuogulomis, moreninių darinių sudėtimi, formavimusi ir koreliacija. V. Baltrūnui įdomi aplinkos geologija (ekogeologija) ir aplinkos tyrimų metodologija, geoarcheologija, kultūrinio kraštovaizdžio tyrimai, mokslo, gamtos ir tautosakos paveldo tyrimai.

Knygą sudarė ir redagavo Kvartero tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja Violeta Pukelytė, bibliografijos rodyklę sudarė Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos vyr. bibliografė Sigita Dagienė.

Visas tekstas

Mokslinėje monografijoje apžvelgiama naujos mokslo šakos – klimato kaitos ornitologijos – atsiradimo istorija, supažindinama su šios mokslo šakos ištakomis, pristatomas dabartinio klimato formavimasis Žemėje, pateikti klimato kaitos planetoje istoriniai pavyzdžiai, dabartinės globalios kaitos ypatumai. Monografijoje aprašoma klimato, kaip vieno svarbiausių limituojančių ekologinių veiksnių, svarba paukščiams, nagrinėjamas dabartinės klimato kaitos poveikis paukščių metiniam gyvenimo ciklui, atskiriems jo komponentams, remiantis ne tik pasaulio, bet ir Lietuvos pavyzdžiais. Knyga supažindina su galima klimato kaitos poveikio paukščiams (rūšims, populiacijoms, rūšių gausumui, bendrijoms, migracijai, ekologinei sinchronizacijai) perspektyva, kalbama apie tai, kas laukia sparnuočių ateityje, pristatomos šio poveikio prognozės XXI amžiui, paukščių apsaugos ir išsaugojimo ateities kartoms iššūkiai, galimybės ir uždaviniai aplinkosaugos sistemai. Supažindinama su aplinkosauginiais instrumentais, taikytinais klimato kaitos poveikio atveju. Monografijoje aptartas žmonijos numatomų klimato kaitos švelninimo priemonių neigiamas poveikis paukščiams ir kaip galima jo išvengti. Monografija skiriama plačiajam skaitytojų ratui, ji pravers mokslininkams, doktorantams, aukštųjų mokyk­lų biologijos, ekologijos ir aplinkotyros specialybės dėstytojams ir studentams, moksleiviams kaip papildoma priemonė studijoms, biologams, aplinkosaugininkams, gamtininkams ir visiems gamtos mylėtojams.

×