Audrius Armanavičius

 

Vardas Pavardė Audrius Armanavičius

Mokslo šaka, kryptis Geologija (05 P)

Institutas, laboratorija: Geologijos ir geografijos institutas, Kvartero tyrimų laboratorija

Vadovas: doc. dr. Jonas Satkūnas

Konsultantas: dr. Ingrida Bagdanavičiūtė

Doktorantūros laikotarpis: 2017-10-02 – 2021-09-30

Disertacijos tema: Kietųjų naudingų iškasenų potencialas Lietuvoje ir jų prieinamumo faktoriai antropoceno kontekste

Trumpa anotacija (tikslas, uždaviniai ir t. t.)

 

Šio darbo tikslas yra nustatyti, koks yra realus Lietuvos naudingųjų iškasenų potencialas, atsižvelgiant į geologinius, ekonominius, aplinkosauginius, erdvinio planavimo ir kitus faktorius ir kokia galima šių faktorių kitimo raida atropoceno periodo sąlygomis. Darbe keliami uždaviniai: išanalizuoti nagrinėjamų naudingųjų iškasenų geologinį ištirtumą, nustatyti galimybes plėtoti naudingųjų iškasenų tyrimus, faktorius įtakojančius išteklių prieinamumą gavybai. Visuose detaliai ir parengtiniai išžvalgytų naudingųjų iškasenų išteklių plotuose nustatyti faktorius, tokius kaip: nelegali kasyba, pagal paruoštus teritorijų bendruosius planus leista gyvenamųjų namų statyba ant ar šalia išteklių plotų, suformuojami draustiniai/rezervatai, nustatomos vandens, kelių, elektros linijų apsaugos juostos ir kiti reglamentais nustatyti ribojimai, kurie neleidžia pradėti naudingųjų iškasenų eksploatacijos. Įvertinus visus šiuos faktorius apskaičiuoti realų naudingųjų iškasenų išteklių kiekį, bei išteklius kurie nebegalės būti naudojami ateityje. Peržiūrėti naudingųjų iškasenų išteklių išgavimo per paskutinius 20 metų kiekius ir tendencijas, apskaičiavus prarastus išteklius įvertinti prieinamų gavybai išteklių poreikį ir jų išeksploatavimo laiką bei poveikį kraštovaizdžiui, taip pat pagal ankščiau minėtų faktorių visumą apskaičiuoti galimą naujų naudingųjų iškasenų išteklių potencialą.

Publikacijos

 

Projektai

 

Stažuotės

 

Konferencijos

 

Kontaktai: el.paštas audrius.armanavičius@gmail.com, telefonas +370 612 17365