Justyna Barščevska

 

Mokslo šaka, kryptis: Ekologija ir aplinkotyra (N 012)

Institutas, laboratorija: GTC Ekologijos institutas, Žinduolių ekologijos laboratorija

Vadovas: dr. Rimvydas Juškaitis

Konsultantas: dr. Peter Adamik

Doktorantūros laikotarpis: 2019-10-01 – 2023-09-30

Disertacijos tema: Didžiosios miegapelės (Glis glis) populiacijų tyrimai šiauriniame paplitimo arealo pakraštyje

Trumpas aprašymas:

Didžioji miegapelė yra reta rūšis Lietuvoje, šiuo metu šalyje yra žinoma tik 10 šios rūšies populiacijų. Didžioji miegapelė yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą (EN kategorija – nykstančios rūšys) bei Lietuvos Respublikos griežtai saugomų rūšių sąrašą. Yra patvirtintas šios rūšies apsaugos planas, kuriame numatyta atlikti mokslinius tyrimus, skirtus geresnei didžiosios miegapelės apsaugai. Atliekant tyrimus doktorantūros studijų metu, bus nustatyti didžiųjų miegapelių buveinių pasirinkimą lemiantys veiksniai, įvertinta visų Lietuvoje žinomų šios rūšies radaviečių būklė, ištirta pasirinktų populiacijų genetinė įvairovė ir izoliacijos lygis. Gauti rezultatai turės tiek mokslinę, tiek praktinę gamtosauginę reikšmę.

Tikslas:

Ištirti didžiųjų miegapelių buveinių pasirinkimą lemiančius veiksnius, radaviečių būklę ir nustatyti jų populiacijų genetinę įvairovę

Uždaviniai:

  1. Nustatyti didžiųjų miegapelių buveinių pasirinkimą lemiančius veiksnius;
  2. Nustatyti didžiųjų miegapelių populiacijų dydį visose žinomose radavietėse;
  3. Įvertinti visų žinomų šios rūšies radaviečių būklę;
  4. Ištirti pasirinktų populiacijų genetinę įvairovę ir izoliacijos lygį.

Publikacijos:

  1. Adamik Peter, Barščevska Justyna. Do nest boxes increase the densities of an arboreal cavity-dwelling rodent? (publikacija ruošiama).

Projektai –

Stažuotės:

  1. Nuo 2019-07-01 iki 2019-09-15 dalyvavau stažuotėje pagal “Erasmus +” programą Palacky universite, Zoologijos fakultete, Olomouc mieste, Čekijos respublikoje. Stažuotės tema “Didžiųjų miegapelių gausumo nustatymas pagal miegapelių skleidžiamus garsus”. Vadovas: dr. Peter Adamik.

Konferencijos:

  1. 2019-03-21 dalyvavau UAB „Hnit-Baltic“ organizuotoje konferencijoje „GIS švietimui 2019“. Skaitytas žodinis pranešimas „Afrikos mitinės būtybės žemėlapyje“.

Kontaktai: juste199312@gmail.com, justyna.barscevska@gamtc.lt, mob. tel.: +370 64896833