Mūsų (Homo sapiens) ekologinė niša (Our (Homo sapiens) ecological niche)

Balandžio 28 d. doc. dr. Eduardas Budrys skaitė paskaitą tema „Mūsų (Homo sapiens) ekologinė niša“ (Our (Homo sapiens) ecological niche). Paskaitos metu buvo pristatyta multidimensinė ekologinės nišos koncepcija, remiantis Hatčinsono (Hutchinson) teorija. Pasakojama apie žmonių kilmę, jų migracijos kelius, naudojamus įrankius. Didelis dėmesys buvo skiriamas žmonėms kaip mitybinio tinklo dalyviams (plėšrūnams, konkurentams), dėl kurių poveikio išnyko kai kurių gyvūnų rūšys.

×