Nuoširdžiai sveikiname dr. Rasą Janušaitę

Nuoširdžiai sveikiname dr. Rasą Janušaitę apgynus gamtos mokslų srities, fizinės geografijos mokslo krypties daktaro disertaciją „Priekrantės sėklių dinamikos tyrimai nuotolinio stebėjimo metodais (Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės pavyzdžiu)“. Mokslinis vadovas – dr. Darius Jarmalavičius, mokslinis konsultantas – dr. Laurynas Jukna.

Linkime visokeriopos sėkmės mokslinėje veikloje!

Gamtos tyrimų centro bendruomenė

×