Šiaurės šalių kultūrinių augalų laukinių gentainių (angl. crop wild relatives – CWR) ilgalaikis išsaugojimas ir prieiga prie jų

2023 m. spalio 23–24 d. Helsinkyje, Suomijoje, įvyko Šiaurės šalių suinteresuotųjų šalių (angl. stakeholders) seminaras apie Šiaurės šalių kultūrinių augalų laukinių gentainių (angl. crop wild relatives – CWR) ilgalaikį išsaugojimą ir prieigą prie jų.

Tai buvo efektyvus pasidalijimas žiniomis, klausant kviestinius pranešimus apie kitų Europos šalių (Šveicarija, Ispanija, Portugalija) vykdytus arba vykdomus projektus ir diskutuojant atskiruose pogrupiuose šiomis temomis:

  1. CWR išsaugojimas jų natūralioje aplinkoje:

– Aptarti įvairių saugomų teritorijų (ST) kategorijų tinkamumo ilgalaikiam CWR saugojimui  aspektai.

– MAWP (labiausiai tinkama laukinė populiacija) yra Europoje priimta koncepcija, padedanti nustatyti CWR populiacijos pirmenybę saugojimui. Pritarta, kad turėtume taikyti šią koncepciją taip pat ir savo regione.

  1. Prieiga prie šių genetinių išteklių:

– Genetinių išteklių – mūsų atveju CWR – prieinamumas greičiausiai priklauso nuo ST kategorijos, kurioje auga taksonas. Aptarta, kaip galėtų būti organizuotas prieinamumas prie in situ saugomų CWR rūšių genetinių išteklių. Čia akcentuotas koordinacinis genų banko vaidmuo, bendradarbiaujant su  ST valdytojais ir prižiūrėtojais.

  1. Kokios ateities Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo veiklos galėtų sustiprinti CWR išsaugojimą ir prieigą prie jų Šiaurės ir Baltijos šalių regione?

 – Numatytos bendradarbiavimo kryptys ir formos, pasitelkiant įvairias regionui taikomas paramos programas.

Apibendrinant galima pastebėti, kad regioninis požiūris darosi vis perspektyvesnis, nes yra bent keli bendri dalykai, jungiantys šalis partneres, įskaitant panašias klimato sąlygas, nacionalinių florų sudėties panašumą, žmonių požiūrį į CWR ir laukinių maistinių bei kitų naudojamųjų augalų rūšių išsaugojimą ir t. t. Ką turime padaryti, tai sukurti bendrą požiūrį į CWR išsaugojimo planavimą, kurį jau pradėjo plėtoti penkios Šiaurės šalys, bet turėtų apimti ir tris Baltijos valstybes. Bendra informacinė sistema, apimanti CWR paplitimą regione ir susijusius duomenis, taip pat būtų reikšmingas laimėjimas, stiprinant regioninį bendradarbiavimą.

Padėka Šiaurės šalių ministrų tarybai (NCM), kuri per savo atstovus visose Baltijos šalyse teikia paramą regioniniam bendradarbiavimui skatinti.

Iš viso seminare dalyvavo 41 dalyvis, įskaitant 6 iš Baltijos šalių, taip pat iš Ispanijos, Portugalijos, Šveicarijos.

×