Skirtos 2023 m. premijos LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojoms – dr. Živilei Jurgelėnei ir dr. Mélanie Yvonne Ludivine Duc

Lietuvos mokslų akademija (LMA), kasmet rengdama LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą, skyrė 2023 metų premijas LMA Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams, taip pat LMA pagyrimo raštus konkurso dalyviams. Premijomis už mokslo darbą „Naujos kartos nanodalelių bioakumuliacija, toksiškumas ir rizikos vertinimas: saugaus nanodalelių naudojimo biomedicinoje ir aplinkosaugoje link“ apdovanota Gamtos tyrimų centro Ekotoksikologijos laboratorijos vyresn. mokslo darbuotoja dr. Živilė Jurgelėnė ir už mokslo darbą „Exoerythrocytic stages of Haemoproteus (Apicomplexa, Haemosporida) parasites in wild birds: insights into developmental patterns / Egzoerithrocitinės Haemoproteus (Apicomplexa, Haemosporida) parazitų vystymosi stadijos laukiniuose paukščiuose: įžvalgos į vystymosi dėsningumus“ apdovanota Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Mélanie Yvonne Ludivine Duc.

Nuoširdžiai sveikiname konkurso nugalėtojas ir linkime visokeriopos sėkmės mokslinėje veikloje!

×