The International Symposium on Isotope Hydrology: Sustainable Water Resources in a Changing World

2023 m. liepos 3–7 dienomis Vienoje, Austrijos Respublikoje, vyko TATENOS (tarptautinė atominės energijos agentūra) organizuotas tarptautinis simpoziumas apie izotopus hidrologijoje: tvarūs vandens ištekliai besikeičiančiame pasaulyje (The International Symposium on Isotope Hydrology: Sustainable Water Resources in a Changing World). Renginio metu vyko žodinių ir stendinių pranešimų sesijos skirtos temoms: izotopai sąveikos tarp hidrosferos ir atmosferos tyrimuose; izotopų naudojimas vandens kokybės tyrimuose, apskaičiuojant vandens išteklių apykaitą; tritis kaip hidrologinių procesų žymeklis; pasiekimai inertinių dujų naudojime datuojant požeminius vandenis; izotopų analizės metodų plėtra; izotopai požeminio vandens hidrologijoje; integracija izotopų parametrų į pažangius modeliavimo metodus; paviršinio ir požeminio vandenų sąveikos supratimas naudojant izotopų žymeklius; izotopų pritaikymas klimato kaitos tyrimuose; izotopų hidrologijos vaidmuo vandens išteklių vadyboje. GTC branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos mokslo darbuotojos Žana Skuratovič ir Olga Jefanova pristatė pranešimą „Natural (Background) and Anthropogenic Level of Tritium in the Surface Water of Lithuania related to Operation of Belarusian NPP“.

Daugiau informacijos apie simpoziumą žr. interneto svetainėje adresu: https://www.iaea.org/events/isih2023

×