Vizitas į Estijos gyvybės mokslų universitetą Tartu

Rugsėjo 17–19 dienomis Gamtos tyrimų centro Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijos mokslo darbuotojai dr. L. Butrimavičienė ir dr. A. Rybakovas dalyvavo projekto „Bendros projekto paraiškos dėl ežerų atkūrimo Baltijos šalyse rengimas“ („LakeRest“ sutartis su Latvijos mokslo taryba ir Latvijos vandens ekologijos institutu, EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai Nr. EEZ/BPP/LZP/2023/1) paraiškai rašyti skirtame pasitarime, kuris vyko Estijos gyvybės mokslų universitete Tartu.

Susitikę su projekto partneriais iš Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Danijos mokslo ir įmonių atstovais, apžvelgė vykstančius / aktyvius ir būsimus projektų kvietimus – LIFE, Water4all, Interreg ir programą „Europos horizontas“ (ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa 2021–2027 m.). Komandiruotės metu vykusiame pasitarime aptarti ežerų atkūrimo projekto paraiškos rengimo aspektai, kvietimai, galimi finansavimo šaltiniai ir suformuluota projekto paraiškos idėja, numatyti tolimesni projekto rengimo etapai ir darbai.

 

×