3-ioji Baltijos biofizikų konferencija

Spalio 6–7 d. Vilniuje vyko tarptautinė 3-ioji Baltijos biofizikų konferencija. Ekotoksikologijos laboratorijos mokslininkė dr. Živilė Jurgelėnė pristatė žodinį pranešimą „The bioaccumulation of nanoparticles during fish development: towards a deeper understanding of potential nanotoxicity“, stendinius pranešimus pristatė: Renata Butrimienė „Influence of graphene oxide on the accumulation of metals in Salmo trutta at early life stages“, Mindaugas Kazlauskas „Effect of quantum dots on green algae Scenedesmus quadricauda in various media“ ir Agnė Bučaitė „Toxicity of polystyrene nanoparticles on salmonid fish“. Ž. Jurgelėnės, M. Kazlausko ir R. Butrimienės pristatyti moksliniai tyrimai buvo finansuojami iš LMT projekto „Žuvys kaip mitybinės ontogenezės modelis tiriant nanodalelių pernašą vandens mitybinėmis grandimis klimato kaitos kontekste“ (FISH, Nr. S-MIP-20-22), o A. Bučaitės – „Padangų gaisrų ir mikro-/nanodalelių rizikos vandens aplinkai vertinimas“ (ARFA, Nr. S-MIP-22-51) lėšų.

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu https://bbc.lbfd.lt/.

×