8-oji tarptautinė Europos fikologų kongreso konferencija

Rugpjūčio 20–26 dienomis Breste, Prancūzijoje vyko 8-oji tarptautinė Europos fikologų kongreso konferencija (8th European Phycological Congress).

Renginio metu buvo pristatomi pranešimai (mikro-) makrodumblių biologinės įvairovės, jų ekologijos, genomikos, ląstelės biologijos, taikomosios fikologijos ir visuomenės edukacijos temomis. Konferencijos metu Gamtos tyrimų centro Algologijos mikroorganizmų ekologijos laboratorijos doktorantė Izabelė Šuikaitė pristatė stendinį pranešimą: „Svetimkraščių melsvabakterių, Raphidiopsis raciborskii, Chrysosporum bergii, Sphaerospermopsis aphanizomenoides and Cuspidothrix issatschenkoi ekologija ir filogenija trijuose hipertrofiniuose Lietuvos ežeruose“.

×