Afrika geologo žvilgsniu: žmogaus ir gamtos jėgų šėlsmas

Sausio 26 d. Gamtos tyrimų centre įvyko dr. Jono Satkūno atvira paskaita „Afrika geologo žvilgsniu: žmogaus ir gamtos jėgų šėlsmas“. Jos metu lektorius ne tik pristatė savo grupės vykdomus tyrimus Afrikoje, bet ir supažindino su šio žemyno gamtine, geologine, socialine, kultūrine padėtimi. Pranešimo metu buvo aptartos žmonių vykdomų veiklų (kalnakasybos, vertingų išteklių išgavimo, šiukšlinimo ir pan.) ir įvairių gamtinių reiškinių (potvynių, žemės drebėjimų, žemės plyšių formavimosi, karstinių įdubų atsiradimo ir t. t.) pasekmės Afrikos gamtai ir žmonėms. Minėta, kad nors Afrika yra turtinga įvairių naudingų iškasenų, tačiau dėl vyraujančios korupcijos ir skurdo, žmonių vykdomos veiklos nualinta žemė nėra tinkamai sutvarkoma, dėl to įvyksta įvairių žemės reljefo pokyčių, dažnos nuošliaužos ir įgriovos, o pumpuojant vandenį iš kasyklų, susidaro užteršti vandens telkiniai, kartais net radioaktyvūs. Taigi, lektoriaus misija Afrikoje yra ne tik vykdyti tyrimus, bet ir šviesti Afrikos žmones, suteikiant jiems žinių apie tinkamai valdomą kalnakasybą.

×