Akademikai svečiavosi Lietuvos zoologijos sode Kaune

Gegužės 16 d. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus nariai organizavo išvažiuojamąjį posėdį Lietuvos zoologijos sode Kaune. Akademikai išklausė pranešimus, apžiūrėjo zoologijos sodą ir susipažino su jo veikla. Šio išvažiuojamojo posėdžio iniciatorius, Gamtos tyrimų centro direktorius akad. Sigitas Podėnas, savo pranešime apžvelgė Gamtos tyrimų centro veiklą ir akcentavo tolesnį glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos zoologijos sodu.

Jadvygos Olechnovičienės nuotrauka

×