Akademikas Tadas Ivanauskas – modernios Lietuvos valstybės pamatų kūrėjas

Kviečiame susipažinti su nauja Gamtos tyrimų centro afilijuotojo mokslininko, akademiko habil. dr. Mečislovo Žalakevičiaus knyga.

Žalakevičius Mečislovas (sudarytojas, bendraautoris ir mokslinis redaktorius)

Akademikas Tadas Ivanauskas – modernios Lietuvos valstybės pamatų kūrėjas / Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2023. – 88 p.: iliustr.

ISBN 978-9955-37-245-6

Leidinyje pristatomi fenomenalios asmenybės, profesoriaus, akademiko Tado Ivanausko įkurtų įstaigų dabartinių vadovų ir specialistų pranešimų tekstai, skaityti 2023 m. birželio 2 d. Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje šio muziejaus ir Lietuvos mokslų akademijos surengtoje konferencijoje „Akademiko Tado Ivanausko palikimas: įkurtos įstaigos ir jų padaliniai bei jų šiandienė veikla“, skirtoje Tado Ivanausko (1882–1970) 140-osioms gimimo metinėms paminėti. Publikuoti tekstai pristato Tado Ivanausko asmenybę, jo indėlį į modernios Lietuvos valstybės pamatų (aukštojo mokslo ir mokslo tiriamųjų įstaigų bei pilietinės visuomenės) kūrimą, jo įkurtų įstaigų – Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos paukščių žiedavimo centro, Lietuvos zoologijos sodo, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo, pirmosios Lietuvos saugomos teritorijos (Žuvinto rezervato) ir Obelynės memorialinės sodybos, pomologinio sodo ir dendroparko – istoriją, dabartinę veiklą ir jų ateities planus bei perspektyvas.

×