Akademikų Algimanto Grigelio ir Valentino Baltrūno straipsnis „Lietuvos geologinių žemėlapių kūrėjas. Geologo Jurgio Kisnėriaus 101-osioms gimimo metinėms artėjant“ laikraštyje „Mokslo Lietuva“ (2021 m. balandžio 26 d., Nr. 8 (673); 1 ir 2 lapai)

×