Akademikų Algimanto Grigelio ir Valentino Baltrūno straipsnis “Lietuvos geologinių žemėlapių kūrėjas. Geologo Jurgio Kisnėriaus 101-osioms gimimo metinėms artėjant” laikraštyje “Mokslo Lietuva” (2021 m. balandžio 26 d. Nr. 8 (673)) 1 lapas; 2 lapas

×