Akademikų prof. habil. dr. Algimanto Grigelio ir habil. dr. Valentino Baltrūno straipsnis „Lietuvos geologinių žemėlapių kūrėjas” žurnale „Mokslo Lietuva“

×