Atvira paskaita „Mūsų (Homo sapiens) ekologinė niša“ (Our (Homo sapiens) ecological niche)

Kviečiame į doc. dr. Eduardo Budrio atvirą paskaitą „Mūsų (Homo sapiens) ekologinė niša“ (Our (Homo sapiens) ecological niche), balandžio 28 d. 13 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (101 kab.).

 

Renginys taip pat bus transliuojamas „MS Teams“ platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNiNTNkYTUtNDljYi00MDJmLWJiYzQtZWNlZTBmMmFlMjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2237bc326a-28ad-44a6-8074-5e0cc93f49b2%22%7d

 

×