Augalų patologijos laboratorijoje svečiavosi Liublianos Nacionalinio Chemijos instituto mokslininkė dr. Edita Jasiukaityte-Grojzdek

Gamtos tyrimų centre Augalų patologijos laboratorijoje 2022 m. birželio 29 d. svečiavosi Katalizės ir cheminių reakcijų inžinerijos departamento mokslininkė dr. Edita Jasiukaitytė-Grojzdek (Liublianos nacionalinis chemijos institutas, Slovėnija). Vizito tikslas – aptarti Lietuvos ir Slovėnijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srities programos APL vykdomo projekto „Examination of fungal oxidases potential for lignin valorization“ („Grybų oksidazių panaudojimo galimybės lignino valorizacijos procese“; projekto vadovai: dr. Blaž Likozar (Slovėnija), D. Burokienė (Lietuva); 2020–2022 m.) rezultatus. Seminaro metu svečias pristatė laboratorijoje vystomas tyrimų kryptis ir skaitė pranešimą vykdomo projekto tema („Ligninocellulose – a valuable source for various chemicals“). Besisvečiuojanti mokslininkė susipažino su APL dirbančiais mokslininkais ir jų vykdomais tyrimais, apžiūrėjo turimą įrangą. Taip pat per vizitą buvo aptartos esamos ir tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.

×