Baigiamoji LIFE projekto „DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS (AlgaeService for LIFE)“ konferencija

2023 m. lapkričio 16 d. Vilniuje įvyko baigiamoji LIFE projekto „DUMBLIAI – EKONOMIŠKAI PAGRĮSTŲ VANDENS EKOSISTEMŲ PASLAUGŲ DALIS (AlgaeService for LIFE)“ konferencija. Sveikinimo žodį dalyviams tarė Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, atsakingas už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę. Konferencijoje dalyvavo ir pagrindinį pranešimą „ES parama dumblių sektoriui“ skaitė Maris Stulgis, Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (Briuselis, Belgija) politikos pareigūnas mėlynosios bioekonomikos, dumblių ir jūrų akvakultūros klausimais.

Konferencijos dalyviams koordinuojanti institucija Gamtos tyrimų centras kartu su  projekto partneriais iš Lenkijos ir Lietuvos pristatė bendrus projekto rezultatus:  projekto metu pagaminti prototipai, skirti surinkti iš vandens telkinių perteklinę dumblių biomasę, iš dumblių biomasės pagaminti bioproduktai (kosmetika, fikocianinas, biodujos, trąšos) ir paslaugos. Atsakingų institucijų ir verslo sektoriaus atstovai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su siūlomais produktais ir aptarti galimą tolesnį bendradarbiavimą. Pristatyti projekto rezultatai svarbūs, siekiant Europos žaliojo kurso susitarimo tikslų.

Konferencijoje, kuri vyko gyvai ir nuotoliniu būdu (iš viso 101 dalyvis), dalyvavo atstovai iš įvairių institucijų:  Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos projektų valdymo agentūros, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Vilniaus universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Gamtos tyrimų centro, Kauno miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių, įvairių saugomų teritorijų administracijų ir kt., taip pat buvo dalyvių iš Europos Komisijos, keturių užsienio šalių (Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Kroatijos ir Šveicarijos).

×