Česlovo Kudabos premija įteikta habilituotam mokslų daktarui Valentinui Baltrūnui

Gamtos tyrimų centro afilijuotajam mokslininkui habil. dr. Valentinui Baltrūnui, šiandien, minint Pasaulinę aplinkos dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda šalies prezidentūroje įteikė Česlovo Kudabos premiją. Įsteigta Aplinkos ministerijos, ji skiriama už gamtos tyrimų populiarinimą, gamtos paveldo pažintinės ir kultūrinės vertės sklaidą, aplinkos apsaugos aktualijoms skirtas publikacijas. Kolegai įteikta premija, liudija išimtinius geologo Valentino Baltrūno nuopelnus mūsų šalies gamtos pažinimui ir jos išsaugojimui, visuomenės gamtosauginiam švietimui bei aktyvią visuomeninę poziciją įvairiais gamtosaugos klausimais. Mokslininkas, ne vieną dešimtmetį skyręs Lietuvos gelmių tyrimams, jų apsaugai ir moksliniam tausojančios gamtonaudos vystymo pagrindimui, aktyviai prisidėjo ruošiant įvairių specialybių gamtos tyrėjus, dėstė Vilniaus universitete bei Lietuvos edukologijos universitete, buvo mokslinių bei taikomųjų projektų ekspertu. Per pastaruosius dešimtmečius Valentinas Baltrūnas publikavo 7 knygas bei atspausdino daugiau nei 70 straipsnių aplinkos apsaugos aktualijų tema.

Nuoširdžiai sveikiname Kolegą Valentiną Baltrūną, linkime daug gerų idėjų bei įdomių veiklų tiriant mūsų šalies gamtą, pristatant visuomenei jos vertybes ir užtikrinant gamtos vertybių išsaugojimą ateities kartoms.

Gamtos tyrimų centro bendruomenė

×