Dalyvavimas COST konferencijoje EuroMicropH

Šių metų rugsėjo 18–19 dienomis Vienoje (Austrija) vyko COST veiklos CA18113 atvira EuroMicropH konferencija apie rūgštinio pH įtaką mikroorganizmams.

Renginio metu pristatyti pranešimai iš įvairių mokslo sričių, tiriančių mikroorganizmų mechanizmus, susijusius su rūgštingumu, kurie yra aktualūs maisto mikrobiologijos, patogenų prevencijos ir kontrolės, technologijų sričių tyrimams.

Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos darbuotojos dr. Juliana Lukša ir dr. Bazilė Ravoitytė pristatė stendinius pranešimus: „Exploring the interactions between ScV-LA virus and host protein: insights from proteomic analysis and RNA sequencing“ (J.L.) ir „Interconnection between stress response and double-stranded RNA viruses in Saccharomyces yeasts“ (B.R.)

Nuoroda į konferencijos interneto tinklalapį: https://euromicroph.eu/events/open-meeting-vienna/

×