Moksliniai interesai

Rytų Palearktikos makrodrugių (Lepidoptera, Heterocera: Noctuidae, Erebidae, Cossidae, Lasiocampidae, Pterophoridae, Thyatiridae) tyrimai, rūšių identifikacija, remiantis genetiniais, morfologiniais ir ekologiniais duomenimis.

ORCID iD icon scopus icon zoobank icon

×