Moksliniai interesai

Pagrindinės mokslinių interesų sritys: kvartero nuogulų stratigrafija, sedimentologija, geomorfologija, geochronologija, paleogeografija, glaciotektonika, neotektonika, jūrų ir krantų geologija, paleoseismologija.

ORCID iD icon

×