Moksliniai interesai

Klimato kaitos poveikis upių salų raidai ir vagos hidrauliniam pralaidumui; salų sklaidos, upių salingumo (%), salėtumo (vnt./ha) tyrimai; šiuolaikiniai geomorfologiniai, hidrologiniai procesai ir jų įtaka reljefo transformacijai; hidrografiniai tyrimai, remiantis paviršinių nuogulų charakteristikomis, geologine, geomorfologine, hidrologine informacija. Tyrimai atliekami, naudojant GIS technologijas, diachroninės analizės, statistinės analizės metodus, derinant informaciją, gautą iš aerofotografinių nuotraukų, lauko nuotraukų, naudojantis hidrologinėmis, geomorfologinėmis, hidrografinėmis ir kitomis susijusiomis duomenų bazėmis.

scopus icon

×