Moksliniai interesai

Nuo 1989 m. vykdo mielių ir kitų mikromicetų morfologinių, fiziologinių, biocheminių ir ekologinių ypatumų tyrimus. Patogeniškų, toksiškų mielių ir kitų mikromicetų biologinių ypatumų tyrimus. Sukaupta didžiulė patirtis identifikuojant mieles ir mediciniškai svarbius mikromicetus, palaikant mielių ir kitų mikroorganizmų kolekcijas, atnaujinant duomenų bazes.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×