Moksliniai interesai

Plėviasparnių vabzdžių elgsena, evoliucinė ekologija, grobuonies-grobio sąveikos ir su jomis susiję rūšių bruožai.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×