Moksliniai interesai

Žuvų biologinė įvairovė, paplitimas, gausumas, augimas, migracija, biotopų pasirinkimo strategija, citogenetika, bendrijų ir populiacijų būklė, struktūra, kaita, antropogeninis poveikis ir ištekliai, invazinių rūšių plitimas ir reguliavimo galimybės, retų ir nykstančių rūšių populiacijų išsaugojimo ir atkūrimo galimybės. Lauko darbams naudojama įvairi įranga (vandens transporto priemonės, mokslinės elektrožūklės aparatai, įvairūs žvejybiniai tinklai, GPS ir echolokacinė technika, multimetrai, fototechnika ir kt.), medžiagos ir duomenų analizei taikoma mikroskopavimo, kompiuterinė ir kitokia laboratorinė įranga.

×