Moksliniai interesai

Žuvų bioįvairovė, paplitimas, gausumas, augimas, migracija, biotopų pasirinkimo strategija, citogenetika, bendrijų ir populiacijų būklė, struktūra, kaita, antropogeninis poveikis bei ištekliai, invazinių rūšių plitimas bei reguliavimo galimybės, retų bei nykstančių rūšių populiacijų išsaugojimo bei atkūrimo galimybės. Lauko darbams naudojama įvairi įranga (vandens transporto priemonės, mokslinės elektrožūklės aparatai, įvairūs žvejybiniai tinklai, GPS ir echolokacinė technika, multimetrai, fototechnika ir kt.), medžiagos ir duomenų analizei taikoma mikroskopavimo, kompiuterinė bei kitokia laboratorinė įranga.

×