Moksliniai interesai

Naftos geologija, rezervuaro uolienų savybės, organinė medžiaga, terminis brandumas, sedimentacinės facijos, organinės facijos, ankstyvojo paleozojaus sedimentacinių aplinkų / sąlygų rekonstrukcijos, remiantis geocheminiais / sedimentologiniais rodikliais, paleoklimatas.

ORCID iD icon linkedin icon

×