Moksliniai interesai

Gamtos mokslų istorija; biologijos ir botanikos mokslo raida Lietuvoje; gamtininkų mokslinė veikla senajame Vilniaus universitete ir neinstituciniu laikotarpiu (19 a. antrojoje pusėje ir 20 a. pradžioje) buvusioje LDK; tarpukario botanikų moksliniai tyrimai dabartinėje Lietuvos teritorijoje; botanikų darbai sovietiniu laikotarpiu; senosios gamtinės kolekcijos, archyvų šaltiniai, knygos, periodiniai leidiniai; gamtinių kompleksų raida istorinių pokyčių kontekste; dumblių kilmės biostimuliatoriai, inovatyvūs sprendimai, siekiant tvariai panaudoti gamtinę dumblių biomasę žemės ūkyje.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×