Moksliniai interesai

Biologijos ir botanikos mokslo istorija. Istoriniai ir mokslo istorijos tyrimo metodai: šaltinių paiešką, analizė ir interpretacija. Inovatyvių sprendimų paieška, siekiant tvariai panaudoti gamtinę dumblių ir melsvabakterių biomasę žemės ūkyje.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×