Moksliniai interesai

Mikroorganizmų bendrijų ant vaisių ir uogų tyrimai (mikrobiologiniai tyrimai, morfologinė mikroorganizmų analizė, kultūrų gryninimas, genominės DNR išskyrimas, mikroorganizmų identifikacija molekuliniais metodais, metagenominė analizė), dgRNR mielių virusų paieška (biocidinių savybių tyrimai, suminės ir dgRNR išskyrimas ir analizė), dgRNR mielių virusų funkcionavimo tyrimai (virusų eliminavimas, genų raiškos tyrimai, mielių fenotipinė analizė).

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×