Moksliniai interesai

Vaistinių ir aromatinių augalų ekologija, populiacijų biologija, kariologija, morfologija, etnobotanika, fitocenologija, augalų genetinių išteklių, biologinės įvairovės išsaugojimas. Biologiškai aktyvių medžiagų kaupimosi augaluose dėsningumų nustatymas, biostatistika.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×