Dr. (HP) Dalius Butkauskas

Laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Moksliniai interesai

Paplitusių paukščių, žuvų bei žinduolių (krešulių, pietinių purplelių, uolinių karvelių, europinių putpelių, kuojų, ešerių, ungurių, smulkiųjų bei medžiojamųjų žinduolių) bei Lietuvos teritorijoje išnykusių bei atkuriamų rūšių (kurtinių, aštriašnipių eršketų) genetinės įvairovės, populiacinės genetinės struktūros, filogenijos, filogeografijos tyrimai naudojant mtDNR bei branduolio DNR mikrosatelitinius žymenis. Naujų tyrimo metodų (TL-PGR, epigenetiniai tyrimai, sekoskaita, pagrįsta aplinkos DNR tyrimais) įsisavinimas, žymenų paieška bei kūrimas, molekulinių duomenų analizė bei panaudojimas nustatant antropogeninio poveikio (translokacijų, intensyvios gamtinių išteklių ekasploatacijos, hidroelektrinių užtvankų, branduolinių jėgainių, kurių aušinimui naudojami vidaus vandenys) įtaką tiriamųjų rūšių populiacinės genetinės struktūros formavimuisi bei vertinant keliamas rizikas gamtai. Eksperimentų, skirtų aplinkos veiksnių (cheminės, biologinės taršos, elektromagnetinės spinduliuotės) poveikio modelinėms rūšims (Lemna minor, Drosophila melanogaster, Coturnix japonica) modeliavimas bei vykdymas in vivo ir in vitro. Sarcocystis ir Trichinella parazitų rūšinės įvairovės tyrimai naudojant mikroskopavimo bei molekulinių tyrimų metodus.

ORCID iD icon

×