Moksliniai interesai

Mikromicetų ekologija ir fiziologija, mikromicetų vystymasis ir adaptacija ant medienos bei neorganinių substratų, antropogenizuotų substratų mikrobiologinio pažeidimo tyrimai, remiantis gravimetriniu metodu ir efektyvių apsaugos priemonių paieška, taikant standartus EN 113:1980 Wood preservatives ir LST L ENV 807: 2001 Medienos konservantai; mikromicetų identifikacija, remiantis biologiniais ir mikromorfologinias požymiais; mikromicetų pirminis fiziologinių savybių nustatymas, remiantis biochemine analize. Mikromicetai sugeba inaktyvuoti ar net ardyti antiseptines medžiagas, kurios paprastai yra toksiškos ir keliančios pavojų aplinkos užterštumui, todėl šių mikromicetų biologinių-fiziologinių savybių tyrimas atskleidžia galimybes panaudoti šiuos mikromicetus aplinkos ekologinėms problemoms spręsti (pvz., dirvožemio bioremedijacijai).

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

 

×