Moksliniai interesai

Mano tyrimų sritis apima augalijos tyrimus, tai yra augalų bendrijų įvairovės ir ekologijos tyrimus. Ypač domina Lietuvos ir Europos pievų augalijos ir buveinių tyrimai; augalijos duomenų analizės metodai; didelių duomenų analizė; geografinių informacinių sistemų panaudojimas augalijos tyrimuose, įskaitant ir nuotolinius metodus; augalų savybių tyrimai; buveinių naudojimo reikšmės bendrijoms tyrimai; invazinių ir svetimžemių rūšių poveikio bendrijoms tyrimai; mikroklimato svarbos bendrijoms tyrimai; paleoekosistemų tyrimai; augalų ir augalų bendrijų apsauga.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×