Moksliniai interesai

Listerijų paplitimo gamtinėje aplinkoje bei žuvies produkciją perdirbančioje įmonėje tyrimai, naudojant šiuolaikinius DNR analizės metodus. Patogeninių mikroorganizmų identifikavimui skirtos metodikos optimizavimas, paplitusių listerijų genetinių linijų nustatymas bei galimų patekimo į žuvies produkciją perdirbančią įmonę, kelių nustatymas, rekomendacijų rizikos valdymui parengimas.

Disertacijos anotacija

Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių skirtingų L. Monocytogenes štamų identifikavimo, paplitimo bei aptinkamumo antropogeninėje aplinkoje tyrimai tik įsibėgėja, todėl siūloma tyrimų tematika savalaikė bei aktuali tiek fundamentiniu, tiek taikomuoju aspektais.

Darbo uždaviniai

  1. Nustatyti listerijozės sukėlėjų plitimo kelius.
  2. Įvertinti kritinius etapus, susijusius su galima produkcijos kontaminacija skirtinguose žuvų žaliavų gavimo, žuvų produkcijos ruošimo bei pakavimo etapuose.
  3. Atlikti tyrimus naudojant šiuolaikinius metodus, paremtus mikroorganizmų kultivavimu, mikroskopavimu, DNR sekoskaita, renkant tyrimų medžiagą žuvies produktų apdorojimo bei pakavimo įmonėse, sudarant patogenų paplitimo žemėlapį.
  4. Pateikti pasiūlymus bei rekomendacijas, mažinančius riziką susirgti listerioze, didinančius maisto produkcijos gamybos saugumą.
×