Moksliniai interesai

Jūrų ir priekrantės dinaminiai procesai, šiuolaikiniai sedimentaciniai procesai, krantų geomorfologija, nešmenų magnetinis imlumas, litodinamika, hidrodinamika, eolodinamika, krantotvarka, paleoklimatas, audrų analizė, deltiniai procesai.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×