Moksliniai interesai

Virusinių, bakterinių, grybinių ir pirmuonių patogenų / parazitų tyrimai. Darbas su nekultivuojamais organizmais, panaudojant genetinius tyrimo metodus (DNR/RNR gryninimas, polimerazės ciklinė reakcija (PCR, RT-PCR, lizdinė PCR), restrikcijos fragmentų ilgio polimorfizmo (RFIP) analizė, vektorių konstravimas ir DNR fragmentų klonavimo metodai, bakterijų (E. coli, A. tumefaciens) transformacija ir genų raiška augaluose, nukleotidų sekų analizė, filogenetinių evoliucinių medžių konstravimas, populiacijų genetinė analizė (R tools, POPPR) ir transmisinė elektroninė mikroskopija (EM, ISEM)).

ORCID iD icon scopus icon

×