Moksliniai interesai

Paukščių kraujo parazitų identifikavimas, eksperimentiniai darbai su pernešėjais ir šeimininkais, naudojant molekulinius ir tradicinius mikroskopijos metodus. Parazitų genetinė įvairovė ir filogenija.

scopus icon

×