Moksliniai interesai

Bakterinių ir grybinių augalų (vietinių ir invazinių) ligų tyrimai. Grynų grybų ir bakterijų kultūrų izoliavimas ir auginimas, gyvybingų kultūrų palaikymas. Išskirtų kultūrų identifikavimas taikant molekulinės biologijos metodus: DNR išskyrimas, 16S rRNA, PCR melting Profile (PCR MP), rep-PCR (REP, ERIC, BOX), MLSA (multilocus sequence analysis) analizė (rpoD, gyrB ir fyuA)), type three effector (T3E) (skirtingų efektorių pradmenys), ir kiti, taip pat gelio elektroforezė, paruošimas sekoskaitai, bioinformatinis apdorojimas. Patogenines savybes turinčių grybų ir bakterijų atranka (patogeniškumo tyrimai), antagonistų atranka.

ORCID iD icon scopus icon

 1. 2018-09-24 – 2018-11-02. Trumpo laiko mokslinė stažuotė, skirta „Identifikuoti ir charakterizuoti Xanthomonas spp. izoliatus, pažeidžiančius pupinių šeimos ir kitus augalus, augančius Lietuvoje“. Skernevicės, Lenkija, Sodininkystės ir daržininkystės mokslo institutas. – COST Veikla CA16107: Xanthomonadaceae kompleksinių tyrimų pritaikymas augalų ligų kontrolei Europoje (akronimas: EuroXanth).
 2. 2016-11-22 – 2016-11-24. Tarptautiniai mokymai „Grybų taksonomija ir identifikavimas, naudojant klasikinius (t. y. ne molekulinius) metodus“. Sękocin Stary, Lenkija. – COST Veikla FP1401: „Tarptautinis medelynų tinklas, skirtas išankstiniam įspėjimui apie svetimkraščius medžių kenkėjus ir ligos sukėlėjus“ (akronimas: Global Warning).

 

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Čepukoit D., Burokienė D., 2022: Survey of pathogenic microorganisms on woody Fabaceae plants in Lithuania. The IUFRO All-Division 7 2022 Conference, September 6–9, Lisbon, Portugal. https://iufro-lisbon2022.com/images/abstracts/_book-of-abstracts_iufro_forest-health_6_9-sept_2022.pdf
 2. Čepukoit D., Kałużna M., Burokienė D, 2022: Screening of microorganisms for antagonistic activity against pathogenic bacteria Xanthomonas – 14th International Conference on Plant Pathogenic Bacteria (ICPPB), July 3–8, Assisi, Italy.
 3. Čepukoit D., Burokienė D., 2022: Molecular characterization of Diaporthe isolates detected in Fabaceae plants. – 1st Meeting of COST Action CA20132, Safeguarding European Urban Trees and Forests Through Improved Biosecurity, May 10–12, Denizli, Turkey.
 4. Šalomskienė J., Čepukoit D., Mačionienė I., Burokienė D., 2021: Influence of natural antimicrobials on Xanthomonas strains growth. – 4th Annual Conference of the EuroXanth COST Action, Integrating Science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe, June 28–30, Virtual Conference. https://euroxanth.eu/wp-content/uploads/2021/08/Book_of_Abstracts-4th_Annual_Conference.pdf
 5. Morales-Rodríguez C., Anslan S., Auger-Rozenberg M.-A., Augustin S., Baranchikov Yu., Bellahirech A., Burokiene D., Cepukoit D., Çota E., Davydenko K., Doğmuş-Lehtijärvi H. T., Drenkhan R., Drenkhan T., Eschen R., Franić I., Glavendekić M., de Groot M., Kacprzyk M., Kenis M., Kirichenko N., Matsiakh I., Musolin D.L., Nowakowska J. A., O’Hanlon R., Prospero S., Roques A., Santini A., Talgø V., Tedersoo L., Uimari A., Vannini A., Witzell J., Woodward S., Zambounis A., Cleary M., 2020: Preventive detection of potentially invasive pests and pathogens in sentinel plantings. In: Dendrobiotic Invertebrates and Fungi and their Role in Forest Ecosystems. The Kataev Memorial Readings – XI. Proceedings of the All-Russia Conference with International Participation (ed. by D. L. Musolin, N. I. Kirichenko, A. V. Selikhovkin). St. Petersburg (Russia): St. Petersburg State Forest Technical University, 2020. P. 225–226 (in Russian) and 227–228 (in English) [DOI: 10.21266/SPBFTU.2020.KATAEV]
 6. Čepukoit D., Kałużna M., Burokienė D., 2019: Molecular characterization of Xanthomonas isolates detected in Fabaceae plants. – 3rd Annual Conference of the EuroXanth COST Action, Faculty of Horticulture, September 9–11, Lednice, Czech Republic. https://euroxanth.eu/wp-content/uploads/2019/10/EuroXanth_Third-Annual-Conference-Abstract-Book.pdf
 7. Čepukoit D., Šepetovskaja J., Karolis S., Burokienė D., 2019: Screening of microorganisms for antagonistic activity against pathogenic fungi of Pinus – 3rd International Conference SmartBio (ICSB 2019), May 2–4, Kaunas, Lithuania.
 8. Čepukoit D., Sivickis K., Kałużna M., Burokienė D., 2019: Characterization of Xanthomonas isolates obtained from Fabaceae plants. – 62nd International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2019“, March 19–22, Vilnius, Lithuania.
 9. Čepukoit D., Šepetovskaja J., Sivickis K., Burokienė D., 2019: Antagonistic microorganisms efficient for biological control of fungal pathogen of Pinus – 62nd International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2019“, March 19–22, Vilnius, Lithuania. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2019/03/abstractbook19.pdf
 10. Sivickis K., Čepukoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., Bukys T., 2018: Searching for causal agents in the oaks (Quercus) Stands. – The International Conference „Young Scientists for Advance of Agriculture“, November 15, Vilnius, Lithuania.
 11. Čepukoit D., Burokienė D., 2018: Survey of Diaporthe species on invasive Fabaceae plants in Lithuania. – COST Action FP1401 conference „Sentinel plantings for detecting alien, potentially damaging tree pests. State of the art 2018“, October 9–12, Sursee, Switzerland: 48.
 12. Čepukoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., 2018: A survey of pathogenic fungi on invasive plant Cytisus scoparius in Lithuania. – 10th International Conference on Biological Invasions: New Directions in Invasion Biology, „NEOBIOTA 2018“, September 4–7, Dun Laoghaire, Dublin, Ireland. https://na.eventscloud.com/file_uploads/db6fe9076cf680d794ca865581d89dd6_NEOBIOTA__singlesV3_290818.pdf
 13. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Investigation of phytopathogenic microorganisms on invasive alien plants. – 24th International scientific-practical conference „Human and nature safety“, May 9–11, Kaunas, Lithuania.
 14. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Phytopathogenic microorganisms on invasive Fabaceae plants in Lithuania. – 2nd International Conference SmartBio (ICSB 2018), May 3–5, Kaunas, Lithuania. http://icsb.vdu.lt/wp-content/uploads/2018/06/ABSTRACT-BOOK-ICSB-2018.V2.pdf
 15. Čepukoit D., Putramentaitė A., Burokienė D., 2018: Microbial Diversity of Invasive Fabaceae Plants. – 61st International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2018“, March 20–23, Vilnius, Lithuania: 247. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2018/03/book.pdf

2017

 1. Čepukoit D., Norkutė G., Sivickis K., Burokienė D., 2017: Phytophthora on Rhododendron in Lithuania. – 125th Anniversary Congress 2017 „IUFRO“, September 18–22, Freiburg, Germany: 411.
 2. Sivickis K., Čepukoit D., Matelis A., Burokienė D., 2017: Studies of fungal community in declining Quercus robur stands. – The International Conference „Young Scientists for Advance of Agriculture“, November 16, Vilnius, Lithuania: 27.
 3. Sivickis K., Cepukoit D., Norkute G., Burokiene D., 2017: An importance of Phytophthora species of oak decline in Lithuania. – 60th International conference for students of physics and natural sciences „Open Readings 2017“, March 14–17, Vilnius, Lithuania: 348.
 4. Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2017: Rododendrų (Rhododendron) fitoftorozė VU botanikos sode. – Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gėlininkystės pokyčiai ir naujos technologijos“, balandžio 28 d., Vilnius, Lietuva.
 5. Sivickis K., Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2017: An investigation of pathogenic fungi in Quercus robur in Lithuania. – 23rd International scientific-practical conference „Human and nature safety“, May 3–5, Kaunas, Lithuania.
 6. Čepukoit D., Norkutė G., Burokienė D., 2016: A survey of Phytophthora species on Rhododendron – International workshop „Current Issues of Plant Conservation“, August 16–18, Kaunas, Lithuania.
 7. Norkutė G., Čepukoit D., Lygis V., Prospero S., 2016: Phytophthora alni and Phytophthora plurivora species complex virulence test on Alnus glutinosa seedlings. – The International Conference of Young Scientists for Advance of Agriculture, November 10, Vilnius, Lithuania.

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

 1. Dunovska J., Rinkevičiūtė I., Čepukoit D., Burokienė D, 2022: Invazinių Robinia pseudoacacia ir Cytisus scoparius augalų endofitinių grybų įvairovė. Lietuvos mikrobiologų konferencija – „Mikrobiologija 2022“, balandžio 28–29 d., Birštonas, Lietuva.
 2. Juočytė L., Sivickis K., Čepukoit D., Matelis A., Burokienė D., 2022: Lietuvoje augančių Quercus robur mikroskopinių grybų įvairovė. Lietuvos mikrobiologų konferencija – „Mikrobiologija 2022“, balandžio 28–29 d., Biršonas, Lietuva.
 3. Mačionienė I., Šalomskienė J., Čepukoit D., Burokienė D., 2022: Antibacterial Activity of Some Lactic Acid Bacteria and Essential Oils on Xanthomonas Growth. Lietuvos mikrobiologų konferencija – „Mikrobiologija 2022“, balandžio 28–29 d., Birštonas, Lietuva.
 4. Čepukoit D., Gudžinskas Z., Burokienė D., 2021: Invazinio augalo Cytisus scoparius (Fabaceae) mikrobiotos tyrimai. – 14-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Bioateitis: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“, lapkričio 25 d., Kaunas, Lietuva. https://www.lma.lt/uploads/files/2021-11-25%20BIOATEITIS%20prane%c5%a1im%c5%b3%20santraukos_internetui.pdf
×