Moksliniai interesai

Antropogeninių ir gamtinių veiksnių įtakos geoaplinkos kokybei vertinimas, atliekant geocheminius tyrimus (AAS, ICP MS, XRF ir kt. metodais); cheminių elementų išskirtinių ir foninių verčių grunte nustatymas; jūros kranto zonos sedimentacinių ir geodinaminių procesų vertinimas, analizuojant cheminių elementų pokyčius ir jų asociacijas.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×