Moksliniai interesai

Sarcocystis genties parazitų tyrimai tarpiniuose šeimininkuose, naudojant morfologinius ir molekulinius tyrimo metodus. Smulkiųjų žinduolių raumeninių audinių tyrimai taikant virškinimo metodą. Smulkiųjų žinduolių raumeninių audinių mikroskopavimas, aptiktų sarkocistų izoliacija ir DNR skyrimas. Sarcocystis rūšių identifikacija naudojant skirtingų tipų PGR reakcijas, amplifikuotų produktų vizualizacija ant agarozės gelio, gryninimas ir paruošimas sekoskaitai, gautų DNR sekų analizavimas.

Disertacijos anotacija

Studijų metu bus siekiama įvertinti Sarcocystis genties parazitų rūšinę įvairovę Lietuvos ir užsienio smulkiuosiuose žinduoliuose tiriant kraujo, raumenų ir smegenų pavyzdžius. Darbo uždavinių įgyvendinimui bus naudojami morfologiniai ir molekuliniai tyrimo metodai.

Planuojami disertacijos uždaviniai:
1. Nustatyti smulkiųjų žinduolių raumenyse aptinkamų Sarcocystis rūšių infekcijos mastą taikant mikroskopinius ir DNR sekų analizės metodus.
2. Naudojant molekulinius ir elektroninės mikroskopijos metodus identifikuoti ir apibūdinti smulkiųjų graužikų raumenyse rastas Sarcocystis rūšis.
3. Palyginti Sarcocystis rūšinę sudėtį smulkiuosiuose graužikuose sugautuose sinantropinėje aplinkoje Lietuvoje ir Ispanijoje.
4. Identifikuoti Sarcocystis rūšis smulkiųjų žinduolių kraujo mėginiuose naudojant DNR sekų analizės metodus.
5. Išsamiai genetiškai charakterizuoti smulkiųjų žinduolių smegenyse aptinkamas S. glareoli ir S. microti rūšis naudojant branduolio, mitochondrijų ir apikoplastų DNR žymenis.

ORCID iD icon scopus icon

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Šukytė T, Šneideris D, Juozaitytė-Ngugu E, Butkaukas D, Moskaliova D, Vaitiekūnaitė D, Kovaliūnaitė D, Prakas P. 2022. Molecular identification of 1 Sarcocystis parasites in small intestines of mustelids and Northern goshawk from Lithuania. Lietuvos mikrobiologų draugijos konferencija. Microbiologija 2022. April 28-29, Birštonas, Lithuania. http://www.mikrobiologija.lt/wp-content/uploads/2022/05/Santrauku-knyga-VP.pdf
×