Moksliniai interesai

Mikroorganizmų genetika (eksperimentai), ekologinė genetika (eksperimentai), ekologija (eksperimentai, matematinis modeliavimas), evoliucijos teorija (konceptualusis modeliavimas), teorinė biologija (konceptualusis modeliavimas), mokslinė metodologija.

×