Moksliniai interesai

Aktyvių mikroskopinių grybų padermių gebančių ardyti natūralios ir sintetinės kilmės polimerines medžiagas paieška ir jų identifikavimas, taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę. Polimerinių medžiagų biologinio atsparumo ir bioskaidumo dirvožemyje tyrimai. Aplinkos veiksnių ir mikroskopinių grybų introdukcijos poveikio polimerinių medžiagų bioskaidumui tyrimai.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

  1. Gudeliūnaitė, E., Paškevičius, A. (2014) Eterinių aliejų poveikis dermatomikozių sukėlėjams. Laboratorinė medicina. 16 (3): 111–115.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Gudeliūnaitė E., Rukšėnienė J. Preliminary notes on pyrenomycetous fungi of mixed forest in the Norkaičiai Botanical Reserve (Lithuania). XVIII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists Nordic Lichen Society Meeting, September 19–23, 2011, Dubingiai, Lithuania.
  2. Repečkienė J., Švedienė J., Paškevičius A., Tekorienė R., Raudonienė V., Gudeliūnaitė E., Baltrėnas P., Zagorskis A., Misevičius A. Fungi, yeasts and bacteria in plate-type air treatment biofilter during filtration of volatile compounds. XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists, September 22–26, 2014, Talsi, Latvia.
  3. Švedienė J., Raudonienė V., Repečkienė J., Paškevičius A., Tekorienė R., Gudeliūnaitė E., Baltrėnaitė E. The change of microorganisms quantity in the biofilter with pine biocarbon. XIX Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists, September 22–26, 2014, Talsi, Latvia.
  4. Vicent Claramunt A., Paskevicius A., Svediene J., Gudeliunaite E., Kiveryte S., Petrauskaite R., Griskevicius L., Zolumskis A., Naujalis E. Thermal Desorption Methodology for Volatile Organic Compounds (VOCs) Identification: Possible Application in Invasive Fungal Infections. Summer school for Metrology: Metrology for Quality of Life. Italy (2016).
  5. Malachovskienė E., Bridžiuvienė D., Kašėtaitė S., Ostrauskaitė J. 2017. „Degradative Impact of Fungi on Newly Synthesized Copolymers of Glycerol Diglycidyl Ether and Different Diols“ The Coins’17 – 12th international conference of natural and life sciences, 28 February – 2 March 2017, Vilnius, Lithuania, Poster.
  6. Vaičekauskaitė J., Ostrauskaitė J., Kublickas R., Gražulevičienė V., Malachovskienė E., Bridžiuvienė D. 2017. „Biodegradable polymeric composites filled with industrial waste materials for mulching coatings“ International conference Chemistry and Chemical Technology’17, 28 April 2017, Kaunas, Lithuania, Poster.
  7. Malachovskienė E., Bridžiuvienė D., Ostrauskaitė J., Vaičekauskaitė J., 2018. „Degradative impact of Talaromyces pinophilus on newly synthesized polymeric composites filled with industrial waste materials and its dependence on environmental factors“. „Smart Bio“ – 2nd international conference, May 03–05 2018, Kaunas, Lithuania. Poster.
×