Moksliniai interesai

Sarcocystis parazitų mikroskopavimas ir DNR išskyrimas iš pavienių mikroskopinių sarkocistų. Pirmuonių rūšių identifikavimas, taikant mikroskopinius, molekulinius ir filogenetinius Sarcocystis parazitų tyrimo metodus: PGR reakcijų paruošimas, elektroforezė, DNR sekoskaita 3500 genetiniu analizatoriumi, sekų analizė. Gautų duomenų analizavimas, aprašant šviesinės ir elektroninės mikroskopijos rezultatus ir interpretuojant molekulinius duomenis.

scopus icon

×