Moksliniai interesai

Vandens gyvūnų, ypač aukštesniųjų vėžiagyvių, biologija ir ekologija:
• aukštesniųjų vėžiagyvių kvėpavimo ekofiziologija,
• biologinės invazijos ir jų poveikiai vandens ekosistemose,
• makrobestuburių gyvūnų bendrijų dėsningumai.

ORCID iD icon scopus icon Scholar icon

×