Moksliniai interesai

Augalo fiziologinės reakcijos į abiotinius aplinkos veiksnius tyrimas ir šios reakcijos modifikavimo būdų paieška. Tyrimai atliekami taikant mikroskopinę, biocheminę ir molekulinę analizę.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×