Moksliniai interesai

Funkcinių neorganinių medžiagų sintezė ir tyrimas, organinė geochemija, taršos medžiagų nustatymas įvairiuose aplinkos objektuose, maistinių ir taršos medžiagų pasiskirstymo, sklaidos ir kaupimosi vandens telkiniuose bei sausumos objektuose sezoninė ir erdvinė kaita.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×