Moksliniai interesai

Mikroskopiniai-morfologiniai Sarcocystis parazitų tyrimai, analizuojant paukščių raumenis ir juose ieškant sarkocistų ir analizuojant paukščių žarnynus bei juose diagnozuojant parazitų oocistas ir sporocistas įvairiose vystymosi stadijose. Sarcocystis rūšių identifikavimas, taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę, diagnostinis genų ir pradmenų parinkimas tyrimams, DNR išskyrimas iš sarkocistų bei oocistų / sporocistų, PGR metodų taikymas, amplifikuotų produktų vizualizavimas, gryninimas ir paruošimas sekoskaitai, gautų DNR sekų analizavimas ir rezultatų interpretavimas.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×