Gabrielė Bumbulytė

Doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja

Moksliniai interesai

Darbas su Ethovision XT vaizdo sekimo sistema, skirta gyvūnų elgsenai registruoti, kitos bendrosios vabzdžių elgsenos tyrimų metodikos, įvairių vabzdžių lauko bandymų ir pasiruošimų jiems metodikos, darbas su elektroantenogramų (EAG) registravimu, dujų chromatografijos-elektroantenografine detekcija (DC-EAG), vabzdžių auginimas ir priežiūra.

Disertacijos anotacija

Tikslas – aplinkai draugiškų junginių paieška didžiojo milčiaus (Tenebrio molitor L.) elgsenai valdyti.
Uždaviniai:
1. Repelentų lervoms paieška.
2. Kiaušinėlių dėjimo stimuliatorių patelėms paieška.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

  1. 2020-08 – 2021-04 Didžiajam milčiui (Tenebrio molitor L.) repelentinių cheminių junginių paieška mikroskopinių grybų išskiriamuose lakiuosiuose metabolituose. LMT finansuojamas konkursinis studentų tyrimas laisvu nuo studijų metu. Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-22-0225.
  2. 2019-10 – 2020-04 Repelentinių cheminių junginių didžiajam milčiui (Tenebrio molitor) paieška mėtos (Mentha spicata), čiobrelio (Thymus vulgaris) eteriniuose aliejuose. LMT finansuojamas konkursinis studentų tyrimas laisvu nuo studijų metu. Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-16-0204.
  3. 2019-07 – 2019-08 Galima higieninės bičių elgsenos įtaka virusų paplitimui bičių šeimose. LMT finansuojama konkursinė studentų mokslinė praktika Projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-15-0104.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Bumbulytė, G., Būda, V. (2020-01-03). Effects of essential oils on mealworms (Tenebrio molitor) larvae. Tarptautinė gyvybės mokslų konferencija „Vita Scientia“: santraukų leidinys, p. 32, Vilnius: Vita est scientia.
  2. Bumbulytė, G., Būda, V. (2020-02-25 – 27). Effects of essential oils and their compounds on mealworms (Tenebrio molitor) larvae. Tarptautinė gyvybės mokslų konferencija „The COINS“: santraukų leidinys, p. 37–38, Vilnius. https://thecoins.eu/wp-content/uploads/2020/02/abstract-book-word-2020.pdf;
  3. Bumbulytė, G., Būda, V. (2020-03-17–20). Effects of essential oils and their compounds on mealworms (Tenebrio molitor). 63-oji tarptautinė mokslinė konferencija fizikos ir gamtos mokslų studentams „Open Readings 2020“: santraukų leidinys, p. 505, Vilnius Lithuania. http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2020/04/knyga20N.pdf;
  1. Bumbulytė, G., Būda, V. (2021-03-16–19). Natural Repellents for Mealworm (Tenebrio molitor L.) Larvae. 64-oji tarptautinė mokslinė konferencija fizikos ir gamtos mokslų studentams „Open Readings 2021“: santraukų leidinys, p. 353, Vilnius Lithuania. http://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2021/03/Abstract_book_2021S.pdf.
  1. Bumbulytė, G., Būda, V. (2022-08-08–12). Effects of essential oils and their compounds on mealworm (Tenebrio molitor) larvae. 3rd Joint Meeting of the International Society of Chemical Ecology (ISCE) and the Asia-Pacific Association of Chemical Ecologists (APACE): abstract book, p. 217, Kuala Lumpur, Malaysia.

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Bumbulytė, G. (2020-09-29). Repelentinių cheminių junginių didžiajam milčiui (Tenebrio molitor) paieška mėtos (Mentha spicata), čiobrelio (Thymus vulgaris) eteriniuose aliejuose. Lietuvos mokslų tarybos organizuojama „Studentų mokslinė konferencija 2020“: Santraukų leidinys, p. 58: https://www.lmt.lt/lt/doclib/2aa2wt4rkd9g4zep1nuxhw9e9a197v7s;
×