Moksliniai interesai

Geologijos mokslo istorijos tyrimai, petrografiniai uolienų tyrimai, naudojant skenuojantį elektroninį mikroskopą ir sudėties nustatymai, naudojant EDS analizatorių.
Dabartinių ir fosilinių vabzdžių, augalų dalių, mikroorganizmų (grybų, kerpių, bakterijų) identifikavimas, dirvožemių sudėties nustatymas, polimerų ir plastikų paviršių tyrimai.
Archeologinių pavyzdžių (keramikos, medienos) vaizdų išgavimas, paviršiaus tyrimai ir sudėties nustatymas.

×